Dekorace
Živnostensko-průmyslová a hospodářská výstava v Chocni

Živnostensko-průmyslová a hospodářská výstava v Chocni

Publikováno: 28.10.2021 Autor(ka): Martina Krsková

Od září 2013 do poloviny dubna 2014 jsme v historickém kroužku pracovali na projektu Živnostensko-průmyslová a hospodářská výstava v Chocni v roce 1914. Zpočátku jsme o existenci výstavy neměli ani tušení, ale postupně jsme si uvědomovali, o jak velkou událost se jednalo. To nám dodávalo více sebevědomí k dokončení našeho projektu. Největším překvapením pro nás bylo, že nikdo před námi historii výstavy ještě nezpracoval.

Pro větší přísun informací jsme navštěvovali Orlické muzeum v Chocni a také jsme se setkali s Jiřím Havlíčkem, potomkem pamětníka, jenž nám o výstavě pověděl mnoho zajímavého. Při psaní prvních výpisků jsme si říkali, že vše nestihneme, a byli jsme zvědaví, co se nakonec dozvíme.

Živnostensko-průmyslová a hospodářská výstava byla velice významná, i když o ní někteří lidé možná nikdy neslyšeli. Započala 27. června roku 1914 a byla předčasně ukončena 27. července téhož roku vyhlášením válečného stavu. I přes tuto událost se výstava mohla pyšnit více než 84 000 návštěvníky a téměř 400 vystavovateli, kteří k nám zavítali až z Vídně či z různých koutů naší země. Nejvíce vystavovatelů pocházelo z Chocně a našlo se mezi nimi i pár těch, jejichž jména zůstala hluboko v paměti. Patřil mezi ně např. Vilém Čep, který vystavoval své cukrářské pochoutky, Ludvík Štěpán, jenž se mohl chlubit svými pohledy a galanterním zbožím. Za připomínku stojí i Anna Ryšánová se svou kavárnou. Na výstavě se ze všeho nejvíce vystavovaly stroje, které pro tehdejší obyvatelstvo představovaly budoucnost a úplně něco nového a moderního. Také nechybělo drobné domácí zvířectvo, skot, vepři, koně, ryby. Kromě těchto věcí se vystavovaly i další zajímavé exponáty, např. Proboštův betlém z Třebechovic. Na každý den byl naplánován jiný program, aby výstava byla pro návštěvníky rozmanitá. Mezi významné dny patřil 19. červenec, kdy se pořádal sokolský den a večer mohli lidé zhlédnout překrásnou benátskou noc, kterou zpestřily ozářené lodě plující po Tiché Orlici.

Informace, které jsme o výstavě zjistili, nás velmi překvapily. Dozvěděli jsme se mnoho nového a během práce na projektu jsme získali i cenné zkušenosti, které využijeme v našem budoucím životě.