Dekorace
Adaptační kurz 6.C

Adaptační kurz 6.C

Publikováno: 22.9.2022 Autor(ka): Karel Syrový

Jednou z prvních větších společných akcí po přechodu na druhý stupeň ZŠ je adaptační kurz. Naše třída se na něho velmi těšila. Nejisté počasí nás do posledních chvil drželo v napětí, jakým způsobem budeme trávit společný čas.

Nakonec jsme měli štěstí a vše proběhlo v původní naplánované verzi.
V úterý 13.9. jsme vyrazili pěšky na Sudslavu (cca 9km).

Bez sebemenších problémů, s malou pomocí, si všechny předem domluvené skupinky zvládly postavit stany.

Každý si přišel v místním areálu na své - někteří si hráli na dětském hřišti, někdo využil antukové kurty na volejbal či nohejbal, někdo si zaházel na basketbalový koš, někdo si vybral pódium pro své dramatické vystoupení, někoho zlákalo pískoviště.

Následovaly hry s lanem na spolupráci, kde všechny skupiny podaly perfektní týmové výkony. 

Poslední pohybovou činností prvního dne byla "fáborkovaná", při které náhodně vylosované dvojice plnily různé úkoly.

Tento aktivní den jsme zakončili opečením špekáčků na ohni. 

Druhý den nám již počasí nepřálo, na což jsme ale byli připraveni. Vstali jsme brzy ráno, dříve než začalo pršet, a pobalili stany. Celé dopoledne jsme strávili v herně na stolní tenis, kde proběhl turnaj ve čtyřhře.

Okolo dvanácté hodiny jsme vyrazili pěšky směr Koldín, odkud nás odvezl autobus do Chocně.

Jako nového třídního učitele 6.C mě nejvíce potěšila soudržnost třídy, vzájemná podpora a skvělý kolektiv dětí, ale také to, že nikdo nezkazil žádnou srandu. Velký dík patří také paní učitelce Váňové, která s námi kurz strávila a  během něho nám velmi pomohla.