Dekorace

Aktuality

Jarní návštěva zámku v Pardubicích

Jarní návštěva zámku v Pardubicích

Ve středu 17. dubna navštívili žáci 1. ročníků zámek v Pardubicích a zúčastnili se zajímavého programu: Dej si pozor na zubra!

Roboti ovládli 1.B... nebo to bylo jinak?

Roboti ovládli 1.B... nebo to bylo jinak?

Tento týden si děti z 1.B ve  výuce českého jazyka, matematiky a výtvarné výchovy poprvé vyzkoušely malé roboty Vax 123. V rámci výzkumu k diplomové práci Kláry Šimkové ovládli malí robůtci celou třídu. Děti se ale učí velmi rychle. Tak za malou chvíli roboti plnili vše, co jim děti naprogramovaly. Nejdříve krokování, směr doleva, doprava otočit. A spojování slabik do slov, počítání příkladů, ale i malování mohlo začít.  Děti byly nadšené a zdá se, že robůtky všechny děti ovládly hravě. Někdy ani netuší, co je výuka a co je jen hra. Díky moc za uvedení do digitálních kompetencí u prvňáčků.  U nás škola hrou frčí!!!  

Setkání s ilustrátorkou a autorkou dětských knih KOMÁROU

Setkání s ilustrátorkou a autorkou dětských knih KOMÁROU

V úterý 5.3. se žáci 1. tříd zúčastnili besedy a tvořivé dílny s velmi sympatickou ilustrátorkou a tím zakončili celoroční projekt  městské knihovny s besedami a workshopy. Velké finále bude čekat školáčky v dubnu, kdy v knihovně proběhne Pasování na čtenáře. Nebudou chybět ani ,,opravdoví" rytíři a děti se stanou řádnými členy dětské knihovny v Chocni.

Malování na sníh

Malování na sníh

Mikulášský den v 1. třídách

Mikulášský den v 1. třídách

5. prosince dopoledne přišel na návštěvu do 1.A, 1.B i 1.C Mikuláš s čerty a anděly. Pochválil děti za svědomitou školní práci a pěkné chování, přinesl jim sladkosti a hlavně dopisy, ve kterých jim psal, že mohou začít psát perem. A to bylo pro školáčky něco! Jako poděkování děti zazpívaly pěkné písničky a přednesly Mikulášovi básničky. Dopoledne zakončily velkou ,,bobovačkou" na kopečkách nedaleko školy. Mikuláši, tak zase za rok!

Pekař peče housky, uždibuje kousky...

Pekař peče housky, uždibuje kousky...

V úterý 28.11. se žáčci z 1. tříd zúčastnili exkurze v pekařství U LIFKŮ. Průvodcem na cestě za výrobou chleba a pečiva byl pan Lifka. Seznámil děti s druhy obilí a místem v pekárně, kde skladují opravdu velké množství mouky. 

Létat nebo číst?

Létat nebo číst?

Školáci z 1.B poprvé zavítali ve středu 24. října do městské knihovny. Beseda s paní Plhákovou ke knížce o kosákovi Kamilovi, který rád četl, ale zapomněl se naučit létat, vtáhla děti okamžitě do děje.