Dekorace
Pověsti z okolí Chocně - zábavně!

Pověsti z okolí Chocně - zábavně!

Publikováno: 31.1.2022 Autor(ka): Pavlína Hájková

V pondělí 31.1. byla třída 4.A opět vtažena do pověstí z okolí Chocně. Skvělý program si pro ,,malé žáčky" připravily ,,velké žačky" z 2. stupně - Justy Kučerová a Bára Mařáčková. Na jednu hodinu se stali výbornými moderátorkami svého projektu Historického semináře.

O pověstech z okolí Chocně ví žáci 4.A již opravdu hodně. ,,Naše moderátorky" pro ně měly připravené další ze starých pověstí: Bílá paní na Podskalí a Koňská díra. Dětem se podařilo rozstříhané pověsti složit a přečíst si je. Následovalo vypravování pověstí,  doplněné objasňováním pojmů. Mezi další zajímavé aktivity patřily dva kvízy. Justy a Barča pracovaly s aplikací Plickers, kterou čtvrťáci neznali, ale velmi se jim zalíbila. Během kvízu zvedali karty se správnými odpověďmi, moderátorky je pomocí mobilu snímaly, zaznamenávaly odpovědi a hodnotily. Samozřejmě s velkou pochvalou! Nechyběla ani ilustrátorská činnost. Děti si vyslechly pověst O rybě s ručičkami a proměnily se v malé ilustrátory. Sami můžete z fotografií posoudit, zda v úspěšné.

Dnešní akce byla příjemná a zajímavá zkušenost. Chceme i dále podporovat spolupráci žáků naší školy.

Justy a Barčo, děkujeme!