Dekorace

Aktuality

Angličtina v Tandemu

Angličtina v Tandemu

Již druhým rokem se vybraní žáci 8. a 9. ročníku zúčastnili studentských projektů, které organizuje jazyková škola Tandem v Praze.

Agyslingua 2023

Agyslingua 2023

Anglické gymnázium Pardubice i v tomto školním roce pořádá soutěž Agyslingua, které se žáci naší školy účastnili loni a příležitost mají i letos. Systém přihlašování je ovšem jiný.

Fyzika 7.A - mechanické vlastnosti kapalin

Fyzika 7.A - mechanické vlastnosti kapalin

Vejce ponořené do vody klesá ke dnu. Jak ho donutit, aby se vznášelonebo dokonce plovalo na hladině? Odpověď je zcela jednoduchá: musíme zvětšit hustotu sladké vody. Uděláme to tak, že do vody přidáme sůl.

Fyzika 7.A - potápění, vznášení se, plování

Fyzika 7.A - potápění, vznášení se, plování

Ponoří-li se stejnorodé těleso do kapaliny, působí na něj současně dvě síly, gravitační a vztlaková. O chování tělesa rozhoduje výsledná síla.

FYZIKA 7.A - Pascalův zákon

FYZIKA 7.A - Pascalův zákon

Pokusem jsme si ověřili, že působením vnější tlakové síly na volnou hladinu kapaliny v uzavřené nádobě vznikne ve všech místech kapaliny stejný tlak.

Vánoční besídka

Vánoční besídka

Nejen výlet do Prahy, ale i besídka 

Spaní ve středověku

Spaní ve středověku

V pondělí 12.12. 2022 se 7.A vrátila večer do školy,

Výtvarná výchova v plenéru

Výtvarná výchova v plenéru

je zábava. Taková byla hodina a taková krásná díla vznikla.

Projektový den 7.A mimo školu

Projektový den 7.A mimo školu

V úterý 20.9.2022 se žáci rozjeli do Pevnosti poznání v Olomouci.

Spaní v pravěku

Spaní v pravěku

Tak jsme se konečně dočkali.

Nejen RETRO v 6.A

Nejen RETRO v 6.A

V pátek 25.3. jsme vyrazili do školy v RETRO oblečení. To nám ale nestačilo!! V hodině výtvarné výchovy jsme třídu změnili v salón módních návrhářů a vy si tak můžete prohlédnout kolekci volnočasového oblečení pro rok 2050. Jak se vám líbí?

Díváme se na obrazy s 6.A

Díváme se na obrazy s 6.A

Nemusíme toho o obrazech mnoho vědět, abychom se mohli těšit pohledem na ně. Domnívám se ale, že naše potěšení může být větší, když o nich něco vědět budeme...  

K prvňáčkům se připojuje také 5. A

K prvňáčkům se připojuje také 5. A

Je fakt, že tak roztomilé přání, jako vytvořila 1. B, už asi těžko někdo překoná, ale též bychom chtěli přispět svou troškou do mlýna.

Zvládli jsme už i popisy

Zvládli jsme už i popisy

V rámci robinsonské výuky slohu jsme dostali za úkol popsat osobu , zvíře nebo věc, kterou máme nakreslenou na našem plánku ostrova. 

Jak jsme se učili psát uvozovky a zájmeno mě x mně

Jak jsme se učili psát uvozovky a zájmeno mě x mně

Proč se nepobavit u tak nezáživné látky jako je skloňování osobních zájmen, přímé řeči a psaní uvozovek. Více slov není třeba, koukněte na fotky z akcí naší třídy.

Robinsoni z 5.A

Robinsoni z 5.A

Život je plný nečekaných událostí a zdaleka ne všechny jsou příjemné.  V zátěžové situaci musí člověk nějakým způsobem reagovat. Toho, že jsme se ocitli během nedobrovolné distanční výuky na „ostrově" jako Robinson, jsme využili, abychom si dokázali, že vše zlé je zároveň pro něco dobré. Potvrdili jsme si, že člověk je schopen zvládnout vše rozumem a vůlí.

Vzpomínání před pololetím

Vzpomínání před pololetím

Půlrok utekl jako voda, a kolik času jsme spolu prožili ve škole, nebudu raději připomínat.