Dekorace
Dějepisná exkurze

Dějepisná exkurze

Publikováno: 18.10.2021 Autor(ka): Kamila Váňová

23. a 24. září se vybraní žáci z osmých a devátých tříd zúčastnili dějepisné exkurze v Opavě a Ostravě.

Ve čtvrtek brzy ráno se žáci sešli u autobusu a plni očekávání se vydali na cestu. 

První zastávkou byl Památník II. světové války v Hrabyni. Žáci se zde, podle ročníků, rozdělili na komentované prohlídky památníku a edukační programy. Devátáci měli program "Holocaust - byli jsme jen čísly" a osmáci "Protektorát - konec svobody". 

Po programech v Hrabyni následoval přesun do Ostravy. Autobus žáci vyměnili za výtahy a Ostravu si prohlédli pěkně z výšky, z věže nové radnice Ostravy. Na věži si žáci prohlédli Ostravu a okolí, dostali nový účes od neposedného větru a vyslechli si výklad paní průvodkyně. 

Vyvětraní, plní dojmů se žáci ubytovali v hotelu.

Po vydatné snídani, kdy pan kuchař nestíhal smažit lívanečky, vedly kroky žáků do Světa techniky v Dolních Vítkovicích. Žáci se rozdělili do tří skupin a užívali si programy podle vlastní chuti. Z jedné skupiny se stali chemici, z druhé umělci vytářející obrazy pomocí linorytu a třetí skupinu tvořili mistři na rozklíčování různých šifer. 

Dvoudenní exkurzi završila návštěva památníku Petra Bezruče.