Dekorace

Historický kroužek

Klub Rádia Junior

Klub Rádia Junior

V neděli 10. ledna byli zástupci historického kroužku pozváni do živého vysílání Klubu Rádia Junior, aby posluchačům představili svoji práci. Žáci hovořili o období normalizace a popisovali, co zajímavého během svého bádání zjistili.

Objevujeme choceňské památky

Objevujeme choceňské památky

Navzdory náročné situaci a nestandartnímu průběhu minulého školního roku se s žáky historického semináře podařilo zrealizovat a dokončit projekt Objevujeme choceňské památky. Výsledkem žákovské práce je publikace Objevujeme choceňské památky a výstava, která se od 8. do 20. září uskutečnila v Orlickém muzeu.

Setkání se starostou města a hejtmanem Pardubického kraje

Setkání se starostou města a hejtmanem Pardubického kraje

Žáci historického kroužku byli pozváni na setkání s hejtmanem Pardubického kraje JUDr. Martinem Netolickým a starostou města Ing. Janem Ropkem. Oba ocenili práci žáků, kteří se snaží zachytit regionální historii a přiblížit ji širokému okruhu obyvatel.

Rok 1989 v Chocni

Rok 1989 v Chocni

Období, kdy byl u moci komunistický režim, je pro dnešní mladou generaci těžko pochopitelné. Nedovedou si představit, jak je možné, že vše řídila komunistická strana a diktovala, co je správné a co nikoliv. Obtížně proto chápou význam sametové revoluce. 

Pošlapané naděje. Choceň 1945-1956

Pošlapané naděje. Choceň 1945-1956

Osvobození republiky v květnu 1945 přineslo mnoho nadějí a očekávání. Lidé doufali, že se navrátí období první republiky, kdy Choceň vzkvétala a rozrůstala se. Následující měsíce a roky ale ukázaly, že situace bude úplně jiná. Nastalo období, o kterém se dnes pamětníkům těžko mluví, období plné rozporů. Mnozí lidé ztratili své iluze, jiní odešli do zahraničí.

Extra třída

Extra třída

Ve školním roce 2016/2017 se žáci historického semináře zapojili do Extra třídy, díky které bylo možné získat finanční příspěvek na realizaci historického projektu. Žáci nejprve museli svůj projekt "Choceň za první republiky" přiblížit představitelům města Choceň, zástupcům společnosti Eduin a choceňských firem. Prezentace mladých historiků se všem zúčastněným velmi líbila, a proto se rozhodli projekt finančně podpořit.  

Choceň za první republiky

Choceň za první republiky

Výstava „Choceň za první republiky“ byla výsledkem práce žáků historického semináře při ZŠ Sv. Čecha v Chocni, kteří se po dobu pěti měsíců seznamovali s obdobím první republiky, navštěvovali paměťové instituce, vyhledávali zajímavé informace a setkávali se s pamětníky. Během své práce poznávali Choceň v meziválečném období a odhalovali proměny, kterými naše město v dané době prošlo. 

Choceňské hrady a hradiště

Choceňské hrady a hradiště

Vypravte se spolu s námi do období pravěku a středověku a vydejte se po choceňských hradech a hradištích. Stačí si do mobilního telefonu stáhnout aplikaci Geofun a vyrazit na začátek geosrandy. 

Jak se žilo na hradě Hlavačov

Jak se žilo na hradě Hlavačov

Při vyslovení názvu Hlavačov si většina občanů Chocně představí lokalitu v lese, kde kdysi stával hrad. Kdy ale tento hrad stál? Jak pravděpodobně vypadal? Jak se na hradě žilo? Co lidé jedli? Jak se oblékali?

Choceň a Velká válka

Choceň a Velká válka

Jak vypadala Choceň v období první světové války? Jak hodně lidé strádali? Jak vypadala výuka ve školách? Tyto a podobné otázky se snažil zodpovědět projekt Choceň a Velká válka, který zpracovali žáci historického kroužku na Základní škole Sv. Čecha v Chocni.

Živnostensko-průmyslová a hospodářská výstava v Chocni

Živnostensko-průmyslová a hospodářská výstava v Chocni

Od září 2013 do poloviny dubna 2014 jsme v historickém kroužku pracovali na projektu Živnostensko-průmyslová a hospodářská výstava v Chocni v roce 1914. Zpočátku jsme o existenci výstavy neměli ani tušení, ale postupně jsme si uvědomovali, o jak velkou událost se jednalo. To nám dodávalo více sebevědomí k dokončení našeho projektu. Největším překvapením pro nás bylo, že nikdo před námi historii výstavy ještě nezpracoval.

Choceň za druhé světové války

Choceň za druhé světové války

Ve školním roce 2012-2013 jsme s žáky devátého ročníku pracovali na projektu „Choceň za 2. světové války“, jehož součástí byly i rozhovory s pamětníky. Podařilo se nashromáždit velké množství vzpomínek na období protektorátu, na těžké životní chvíle i na okamžiky „všedního“ dne.

Hrádníky známé i neznámé

Hrádníky známé i neznámé

Ve školním roce 2011/2012 se žáci historického kroužku vrhli do dalšího historického projektu. Zaměřili se na pozůstatky středověkého hrádku - Hrádníky. Jak projekt probíhal, zachytila jedna ze žákyň.

Objevujeme hrad Zítkov

Objevujeme hrad Zítkov

Ve školním roce 2010/2011 proběhl první projekt žáků historického kroužku nazvaný Objevujeme hrad Zítkov. Tento projekt byl mimořádně úspěšný, o čemž svědčí i příspěvek jedné z účastnic.